Canlandıranlar Yetenek Kampı Bağımsız Oyun Projesi̇ Seçme ve Sunum Şartnamesi̇

TANIM

 • CYK (Canlandıranlar Yetenek Kampı) eğitim ve üretimi kapsar.
 • Bağımsız oyun projesi seçmesi ve sunum için başvuru formunu dolduracak katılımcıların, sunulan şartları okumuş ve onaylamış oldukları kabul edilir.
 • CYK katılımcılara, oyun konusunda bir alt yapı kazandırırken aynı zamanda onları piyasadaki şirketler ile bir araya getirerek, alanlarının profesyonelleri ile tanışma ve çalışma olanağını sağlamayı amaçlar.
 • Başvurular arasından seçilen 3 adet bağımsız oyun projesi, Canlandıranlar Derneği, CYK destekçisi üniversiteler ve oyun şirketlerinin olanakları kullanılarak geliştirilecek ve profesyonellere sunulacaktır. Üretilen oyunlar, ulusal ve uluslararası bağımsız oyun festivallerine katılabilir.
 • Seçici kurulun belirlediği ilk 3 projeden gelistirilerek profesyonellere yapılacak olan ikinci sunumda seçilen bir projeye 5.000 TL ödül verilecektir.

 

SON KATILIM TARİHİ

CYK serbest konulu bağımsız oyun projesi başvurusu için, son katılım tarihi, 20 Mayıs Cuma 2022 saat 24:00’e kadardır.

 

KATILIM KOŞULLARI

 • Katılım; eğitim, reklam, tanıtım filmleri dışında olmak üzere her türden bağımsız oyun projesine açıktır.
 • Başvuran bağımsız oyun projelerinin içeriği, konusu ve teması serbesttir.
 • Her proje için yönetmenin başvurusu gerekmektedir. Yönetmeni belli olmayan projeler kabul edilmeyecektir.
 • Başvuranlar 18 yaşından büyük olmalıdır.
 • Başvurular, www.canlandiranlar.com sitesindeki başvuru sayfasından yapılabilir. Elden ya da posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular ücretsizdir.
 • Başvuru materyalleri gizli tutulacaktır.
 • CYK bağımsız oyun projesi başvurusunda bulunmak için; oyunun 250 kelimelik kısa özeti, resimli öyküsü (storyboard’u) ve varsa oyunun karakter, ışık, mekan gibi öğelerine yani görsel tasarımına dair fikir veren bir kare, ayrıca başvuranın fotoğrafı ile kişisel bilgileri gerekmektedir.
 • CYK yönetimi gerekli gördüğü takdirde başvuru sahibini görüşmeye çağırabilir.
 • Katılımcılar birden fazla proje ile başvurabilirler. Ancak her proje için ayrıca başvuruda bulunmaları gerekir.

 

TELİF VE SANATSAL MÜLKİYET

 • Üretilecek oyunların %10’luk bir kısmı basında, televizyonda, internette ve benzeri mecralarda tanıtım için kullanılabilir.
 • Katılımcılar, sadece kendilerine ait olan sanatsal üretimleriyle CYK bağımsız oyun projesi seçmesine katılabilirler.
 • Kısmen ya da tamamen orijinal olmayan projelerden 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlallerinden kaynaklanacak hiçbir sorumluluğu CYK kabul etmez ve ihlallere ait sorumluluk başvuranlara aittir.
 • Filmlerin ticari, sanatsal ve edebi mülkiyetleri konusunda her katılımcı kendi başvurusundan sorumludur.
 • Üretilen oyunların bir festivalde ya da yarışmada para ödülü kazanması durumunda CYK herhangi bir maddi hak talep etmez. Oyunun televizyon veya DVD yayın hakları konusunda, filmin tüm kazancı proje sahibi ve CYK arasında yarı yarıya paylaşılır. Oyunun baş jeneriğinde CYK, son jenerik ekinde ise CYK ile diğer tüm destekçilerin logolarına ve yapımcı olarak Berat İlk’e yer verilmelidir. DVD kapağı afiş v.b. tanıtım mataryellerinde de aynı uygulama gerçekleştirilmelidir.

 

DESTEKÇİLER

 • Katılımcılar CYK’nın ve Canlandıranlar Derneği’nin destekçileri ile varolan bir etkinlik olduğunu bilir ve kabul ederler.
 • Turizm ve Kültür Bakanlığı, Gelecek Gençlerin programı tarafından desteklenerek yapılan 12. CYK’da üretilen oyunların başına Turizm ve Kültür Bakanlığı logosu, Gelecek Gençlerin programı logosu oyunlardan önce konulmalıdır.
 • CYK ile gerçekleştirilen oyunların baş jeneriğinde CYK logosuna; son jenerik ekinde ise CYK ile diğer tüm destekçilerin logolarına, ayrıca yapımcı olarak Berat İlk’e yer verilmelidir.
 • Katılımcılar basın toplantıları, röportajlar ve benzeri tanıtım faaliyetlerine davet edilebilirler.
 • Herhangi bir şartla katılımcılar destekçilerin çıkarlarına uygun olmayan şekilde davranamazlar, bu şirket ve kuruluşların iç bilgileri hakkında konuşamazlar.

 

SEÇİM

 • Üretilecek filmlerin seçimi, Canlandıranlar Yetenek Kampı Seçici Kurul’u tarafından yapılacaktır.
 • CYK Seçici Kurul’u en kısa zamanda duyurulacaktır . CYK gerek duyduğu hallerde seçici kurulu değiştirebilir.
 • Seçici Kurul, tüm proje başvurularını inceledikten sonra üç projeyi seçer.

 

SEÇİLEN PROJELERİN DUYURULMASI

 • Seçici Kurul, sonuçları Mayıs ayında açıklayacaktır.
 • Serbest konulu bağımsız oyun projesi seçmesinde kazanan projelerin yaratıcıları 2022 Mayıs ayında elektronik posta ile haberdar edileceklerdir. Ayrıca bu isimler Canlandıranlar’ın internet sitesinde duyurulacak ve basın yayın organlarına bilgi verilecektir.

 

ÜRETİM TAKVİMİ

 • Canlandıranlar Yetenek Kampı takvime uymayan projelerden desteğini çekme hakkına sahiptir. Seçilen projelerin üretim takvimi şu şekildedir;
  • Mayıs ayında ön hazırlık, senaryo geliştirilmesi, storyboard’un son halini alması ve Haziran’da sunum
  • Haziran sonu profesyonellere sunum
  • Temmuz – Ağustos üretim
  • Eylül: Final önizleme
  • 30 Eylül 2022 oyun teslimi
 • CYK’nın proje danışmanları önhazırlık aşamasında, akademik ve yapım danışmanları ise prodüksiyon ve postprodüksiyon aşamasında proje sahibi olan yönetmenlere destek verecektir.
 • Önhazırlık: Proje sahipleri senaryo, karakter tasarımı, ses – müzik, animasyon gibi konularda işin profesyonellerinden özel danışmanlık alabileceklerdir. Ayrıca profesyonel storyboard desteği gibi yardımlar da yapılacaktır.
 • Prodüksiyon: Destekçi üniversitelerde ya da yönetmenin sağlayacağı bir mekanda kurulacak setlerde üretilecek oyunların, postprodüksiyon çalışmaları destekçi oyun şirketlerinde gerçekleştirilecektir.
 • Sunum: Üretilen filmler, özel bir gösterim ile destekçilerden ve katılımcılardan oluşan izleyicilere sunulacaktır.

 

GÖSTERİM

CYK tarafından, bağımsız oyun projesi seçiminde ilk üç proje arasına girerek desteklenenler, aşağıdaki maddeleri kabul eder ve aynı fikirde sayılır:

 • Üretilen oyunlar CYK’nın organizasyonuyla dünya çapında, her yerde ve her mecrada gösterilebilir.
 • CYK, üretilen her oyunun olabildiğince fazla gösterilmesi için çalışacak, yurt içi ve dışı festivallere başvuru yapacaktır.
 • Üretilecek olan oyunlar Canlandıranlar’ın resmi internet sayfasında yayınlanabilir ve zamansız olarak arşivlenebilir.
 • Üretilecek olan oyunların yönetmenleri istedikleri ulusal ya da uluslararası festivallere, CYK ve destekçilerin logolarını oyunlarının sonunda kullanmak şartıyla katılabilirler.