Canlandıranlar Yetenek Kampı Kısa Canlandırma Film Projesi Seçme ve Sunum Şartnamesi

TANIM

 • CYK (Canlandıranlar Yetenek Kampı) eğitim ve üretimi kapsar.
 • Kısa canlandırma film projesi seçmesi ve sunum için başvuru formunu dolduracak katılımcıların, sunulan şartları okumuş ve onaylamış oldukları kabul edilir.
 • CYK katılımcılara, animasyon konusunda bir alt yapı kazandırırken aynı zamanda onları piyasadaki şirketler ile bir araya getirerek, alanlarının profesyonelleri ile tanışma ve çalışma olanağını sağlamayı amaçlar.
 • Başvurular arasından seçilen 6 adet kısa canlandırma film projesi, Canlandıranlar Derneği, CYK destekçisi üniversiteler ve yapım şirketlerinin olanakları kullanılarak geliştirilecek ve profesyonellere sunulacaktır. Üretilen filmler, ulusal ve uluslararası festivallerde özel gösterimlerle sunulabilir.
 • Seçici kurulun belirlediği ilk 6 projeden gelistirilerek profesyonellere yapılacak olan ikinci sunumda seçilen iki projeye 5.000 TL ödül verilecektir.

 

SON KATILIM TARİHİ

CYK serbest konulu kısa canlandırma film projesi başvurusu için, son katılım tarihi, 20 Mayıs Cuma 2022 saat 24:00’e kadardır.

 

KATILIM KOŞULLARI

 • Katılım; eğitim, reklam, tanıtım filmleri dışında olmak üzere her teknikten ve türden kısa canlandırma film projesine açıktır.
 • Başvuran kısa canlandırma film projelerinin içeriği, konusu ve teması serbesttir.
 • Başvuracak projelerin sürelerinin 3 – 7 dakika arasında olması önerilir.
 • Her proje için yönetmenin başvurusu gerekmektedir. Yönetmeni belli olmayan projeler kabul edilmeyecektir.
 • Daha önce CYK proje seçmesine başvuruda bulunanlar, film üretenler tekrar proje başvurusunda bulunabilirler.
 • Başvuranlar 18 yaşından büyük olmalıdır.
 • Başvurular, www.canlandiranlar.com sitesindeki başvuru sayfasından yapılabilir. Elden ya da posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular ücretsizdir.
 • Başvuru materyalleri gizli tutulacaktır.
 • CYK kısa canlandırma film projesi başvurusunda bulunmak için; filmin 250 kelimelik kısa özeti, resimli öyküsü (storyboard’u) ve varsa filmin karakter, ışık, mekan gibi öğelerine yani görsel tasarımına dair fikir veren bir kare, ayrıca başvuranın fotoğrafı ile kişisel bilgileri gerekmektedir.
 • CYK yönetimi gerekli gördüğü takdirde başvuru sahibini görüşmeye çağırabilir.
 • Katılımcılar birden fazla proje ile başvurabilirler. Ancak her proje için ayrıca başvuruda bulunmaları gerekir.

 

TELİF VE SANATSAL MÜLKİYET

 • Üretilecek filmlerin %10’luk bir kısmı basında, televizyonda, internette ve benzeri mecralarda tanıtım için kullanılabilir.
 • Katılımcılar, sadece kendilerine ait olan sanatsal üretimleriyle CYK kısa canlandırma film projesi seçmesine katılabilirler.
 • Kısmen ya da tamamen orijinal olmayan projelerden 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlallerinden kaynaklanacak hiçbir sorumluluğu CYK kabul etmez ve ihlallere ait sorumluluk başvuranlara aittir.
 • Filmlerin ticari, sanatsal ve edebi mülkiyetleri konusunda her katılımcı kendi başvurusundan sorumludur.
 • Üretilen filmlerin bir festivalde ya da yarışmada para ödülü kazanması durumunda CYK herhangi bir maddi hak talep etmez. Filmin televizyon veya DVD yayın hakları konusunda, filmin tüm kazancı proje sahibi ve CYK arasında yarı yarıya paylaşılır. Filmin baş jeneriğinde CYK, son jenerik ekinde ise CYK ile diğer tüm destekçilerin logolarına ve yapımcı olarak Berat İlk’e yer verilmelidir. DVD kapağı afiş v.b. tanıtım mataryellerinde de aynı uygulama gerçekleştirilmelidir.

 

DESTEKÇİLER

 • Katılımcılar CYK’nın ve Canlandıranlar Derneği’nin destekçileri ile varolan bir etkinlik olduğunu bilir ve kabul ederler.
 • Turizm ve Kültür Bakanlığı, Gelecek Gençlerin programı tarafından desteklenerek yapılan 12. CYK’da üretilen filmlerin başına Turizm ve Kültür Bakanlığı logosu, Gelecek Gençlerin programı logosu filmlerden önce konulmalıdır.
 • CYK ile gerçekleştirilen filmlerin baş jeneriğinde CYK logosuna; son jenerik ekinde ise CYK ile diğer tüm destekçilerin logolarına, ayrıca yapımcı olarak Berat İlk’e yer verilmelidir.
 • Katılımcılar basın toplantıları, röportajlar ve benzeri tanıtım faaliyetlerine davet edilebilirler.
 • Herhangi bir şartla katılımcılar destekçilerin çıkarlarına uygun olmayan şekilde davranamazlar, bu şirket ve kuruluşların iç bilgileri hakkında konuşamazlar.

 

SEÇİM

 • Üretilecek filmlerin seçimi, Canlandıranlar Yetenek Kampı Seçici Kurul’u tarafından yapılacaktır.
 • CYK Seçici Kurul’u en kısa zamanda duyurulacaktır . CYK gerek duyduğu hallerde seçici kurulu değiştirebilir.
 • Seçici Kurul, tüm proje başvurularını inceledikten sonra altı projeyi seçer.

 

SEÇİLEN PROJELERİN DUYURULMASI

 • Seçici Kurul, sonuçları Mayıs ayında açıklayacaktır.
 • Serbest konulu kısa canlandırma film projesi seçmesinde kazanan projelerin yaratıcıları 2022 Mayıs ayında elektronik posta ile haberdar edileceklerdir. Ayrıca bu isimler Canlandıranlar’ın internet sitesinde duyurulacak ve basın yayın organlarına bilgi verilecektir.

 

ÜRETİM TAKVİMİ

 • Canlandıranlar Yetenek Kampı takvime uymayan projelerden desteğini çekme hakkına sahiptir. Seçilen projelerin üretim takvimi şu şekildedir;
  • Mayıs ayında ön hazırlık, senaryo geliştirilmesi, storyboard’un son halini alması ve Haziran’da sunum
   Haziran sonu profesyonellere sunum
  • Temmuz – Ağustos üretim
  • Eylül: Final önizleme
  • 30 Eylül 2022 film teslimi
 • CYK’nın proje danışmanları önhazırlık aşamasında, akademik ve yapım danışmanları ise prodüksiyon ve postprodüksiyon aşamasında proje sahibi olan yönetmenlere destek verecektir.
 • Önhazırlık: Proje sahipleri senaryo, karakter tasarımı, ses – müzik, animasyon gibi konularda işin profesyonellerinden özel danışmanlık alabileceklerdir. Ayrıca profesyonel storyboard desteği gibi yardımlar da yapılacaktır.
 • Prodüksiyon: Destekçi üniversitelerde ya da yönetmenin sağlayacağı bir mekanda kurulacak setlerde üretilecek filmlerin, postprodüksiyon çalışmaları destekçi yapım şirketlerinde gerçekleştirilecektir.
 • Sunum: Üretilen filmler, özel bir gösterim ile destekçilerden ve katılımcılardan oluşan izleyicilere sunulacaktır.

 

GÖSTERİM

 • CYK tarafından, canlandırma film projesi seçiminde ilk üç proje arasına girerek desteklenenler, aşağıdaki maddeleri kabul eder ve aynı fikirde sayılır:
 • Üretilen filmler CYK’nın organizasyonuyla dünya çapında, her yerde ve her mecrada gösterilebilir.
 • CYK, üretilen her filmin olabildiğince fazla gösterilmesi için çalışacak, yurt içi ve dışı festivallerde gösterim yapacaktır.
 • Üretilecek olan filmler Canlandıranlar’ın resmi internet sayfasında yayınlanabilir ve zamansız olarak arşivlenebilir.
 • Üretilecek olan filmlerin yönetmenleri istedikleri ulusal ya da uluslararası festivallere, CYK ve destekçilerin logolarını filmlerinin sonunda kullanmak şartıyla katılabilirler.

 

SEÇİCİ KURUL

İdil Ar
İdil Ar Uçaner animasyon yönetmenliğinin yanı sıra, illüstrasyon ve karakter tasarımı alanlarında projeler üretmektedir. Mimar Sinan Üniversitesi ” Endüstri Ürünleri Tasarımı” bölümünden mezun olduktan sonra Berlin – KunsthochshuleWeissensee’de yüksek lisansını tamamladı. Bu esnada animasyonu keşfetti ve animasyon yönetmeni olmaya karar verdi. En son filmi ”Bahçe” İsveç’te düzenlenen 2017 ”Uppsala Kısa Film Festivali’nde” En iyi Çocuk Filmi ödülünü aldı.”Bahçe” birçok ulusal ve uluslararası festivalde izleyiciyle buluştu.

Melis Bilgin
1980 İstanbul doğumlu sanatçı ve akademisyen.
Özel Amerikan Robert Lisesi’nin ardından Bennington College’da görsel sanatlar ve tiyatro alanında başladığı lisans eğitimini tiyatro alanında bitirdi; İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde sinema alanında yüksek lisans ve sanatta yeterliğini tamamladı. New York’ta çeşitli oyun, müzikal ve operalarda yönetmen, yardımcı yönetmen ve dramaturg olarak görev aldı, Ridge Theatre’ın BAM’de sahnelenen “Klinghoffer” isimli operasında yardımcı yönetmenlik yaptı. Amsterdam, Berkeley, Ljubljana, Mannheim, Milano, Paris, Prag, Rotterdam, Varna da aralarında olmak üzere yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli
sergi ve festivallerde yapıtları sergilendi. İstanbul Modern, CerModern ve İstanbul Film Festivali’nde de video çalışmaları gösterilen sanatçının “Tetrist” isimli kısa animasyon filmiyle çeşitli uluslararası ve ulusal ödülleri bulunuyor.
Disiplinlerarası çalışan sanatçı İstanbul’da yaşıyor; kısa film, animasyon, video performans ve görsel sanatlar alanlarında üretiyor, yazıyor ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Nurbanu Asena
Nurbanu Asena (’88) serbest çalışan bir animasyon yönetmeni ve illüstrasyon sanatçısıdır.Psikoloji, sosyoloji, kadın ve çocuk konuları etrafında hikaye bazlı film ve medya işleri üretmektedir. Lisans derecesini New York Parsons Tasarım Okulu’nun ‘Tasarım ve Teknoloji Bölümünden, yüksek lisansını da Chevening Bursiyeri olarak Londra’daki Goldsmiths Üniversitesi’nden almıştır. Yarattığı kısa filmler ile yerli ve yabancı pek çok festivale katılmış ve SİYAD ödülü kazanmıştır. Yakın zamanda ilgisini teknoloji ve sanatın kesiştiği interaktif medya alanlarına çeviren Nurbanu, Adobe’nin AR sanatçı rezidans programına seçilmiştir.