En İyi Film
Am I A Wolf? | Gorgam-o-gale Mibaram

Amir Houshang Moein

 

En İyi Öğrenci Filmi
Carlotta’s Face
Frédéric Schuld, Valentin Riedl

 

En İyi İlk Film
Kantentanz
Camille Geißler & Elisabeth Jakobi

 

En İyi Türk Filmi
The Needle
Ceylan Beyoglu

 

Jüri Özel Ödülü
Trois Francs Six Sous
Clémence Ottevaere, Florence Blain, Louise Leblond, Varoon Indalkar, Morgane Ladjel, Hugo Valdelièvre-rattier

 

Jüri Özel Ödülü
Being with the Other
Özge Akarsu

Başvurun için teşekkürler.

Başvuruyu tamamlamak için,
filmini lütfen [email protected] adresine
wetransfer, smash, dropbox veya benzer bir platform aracılığı ile gönderebilirsin.

 

 

 

Başvuru süreci tamamlanmıştır. İlginize teşekkürler.

Seçici Kurul

Ela Başak Atakan
Cemal Erez
Yeşim Aktaş

TANIM

 • CYK (Canlandıranlar Yetenek Kampı) eğitim ve üretimi kapsar.
 • Kısa canlandırma film projesi yapım desteği seçmesi için başvuru formunu dolduracak katılımcıların, sunulan şartları okumuş ve onaylamış oldukları kabul edilir.
 • CYK katılımcılara, animasyon konusunda bir alt yapı kazandırırken aynı zamanda onları piyasadaki şirketler ile bir araya getirerek, alanlarının profesyonelleri ile tanışma ve çalışma olanağını sağlamayı amaçlar.
 • Başvurular arasından seçilen 3 adet kısa canlandırma film projesi, Canlandıranlar Derneği, CYK destekçisi üniversiteler ve yapım şirketlerinin olanakları kullanılarak geliştirilecek ve üretilecektir. Üretilen filmler, ulusal ve uluslararası festivallerde özel gösterimlerle sunulabilir.
 • Seçici kurulun belirlediği üç projeye bir yıllık Toon Boom storyboard programı sertifikası verilecektir.

SON KATILIM TARİHİ

 • CYK serbest konulu kısa canlandırma film projesi başvurusu için, son katılım tarihi, 11 Nisan Cumartesi 2020 saat 24:00’e kadardır.

KATILIM KOŞULLARI

 • Katılım; eğitim, reklam, tanıtım filmleri dışında olmak üzere her teknikten ve türden kısa canlandırma film projesine açıktır.
 • Başvuran kısa canlandırma film projelerinin içeriği, konusu ve teması serbesttir.
 • Başvuracak projelerin sürelerinin 3 – 7 dakika arasında olması önerilir.
 • Her proje için yönetmenin başvurusu gerekmektedir. Yönetmeni belli olmayan projeler kabul edilmeyecektir.
 • Daha önce CYK proje seçmesine başvuruda bulunanlar, film üretenler tekrar proje başvurusunda bulunabilirler.
 • Başvuranlar 18 yaşından büyük olmalıdır.
 • Başvurular, canlandiranlar.com sitesindeki başvuru sayfasından yapılabilir. Elden ya da posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular ücretsizdir.
 • Başvuru materyalleri gizli tutulacaktır.
 • CYK kısa canlandırma film projesi yapım desteği başvurusunda bulunmak için; filmin 250 kelimelik kısa özeti, resimli öyküsü (storyboard’u) ve varsa filmin karakter, ışık, mekan gibi öğelerine yani görsel tasarımına dair fikir veren bir kare, ayrıca başvuranın fotoğrafı ile kişisel bilgileri gerekmektedir.
 • CYK yönetimi gerekli gördüğü takdirde başvuru sahibini görüşmeye çağırabilir.
 • Katılımcılar birden fazla proje ile başvurabilirler. Ancak her proje için ayrıca başvuruda bulunmaları gerekir.

TELİF VE SANATSAL MÜLKİYET

 • Üretilecek filmlerin %10’luk bir kısmı basında, televizyonda, internette ve benzeri mecralarda tanıtım için kullanılabilir.
 • Katılımcılar, sadece kendilerine ait olan sanatsal üretimleriyle CYK kısa canlandırma film projesi seçmesine katılabilirler.
 • Kısmen ya da tamamen orijinal olmayan projelerden 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlallerinden kaynaklanacak hiçbir sorumluluğu CYK kabul etmez ve ihlallere ait sorumluluk başvuranlara aittir.
 • Filmlerin ticari, sanatsal ve edebi mülkiyetleri konusunda her katılımcı kendi başvurusundan sorumludur.
 • Üretilen filmlerin bir festivalde ya da yarışmada para ödülü kazanması durumunda CYK herhangi bir maddi hak talep etmez. Filmin televizyon veya DVD yayın hakları konusunda, filmin tüm kazancı proje sahibi ve CYK arasında yarı yarıya paylaşılır. Filmin baş jeneriğinde CYK, son jenerik ekinde ise CYK ile diğer tüm destekçilerin logolarına ve yapımcı olarak Berat İlk’e yer verilmelidir. DVD kapağı afiş v.b. tanıtım mataryellerinde de aynı uygulama gerçekleştirilmelidir.
 • CYK proje sahibine, projeyi gerçekleştirdiği için para ödemez.

DESTEKÇİLER

 • Katılımcılar CYK’nın ve Canlandıranlar Derneği’nin destekçileri ile varolan bir etkinlik olduğunu bilir ve kabul ederler.
 • CYK ile gerçekleştirilen filmlerin baş jeneriğinde CYK logosuna; son jenerik ekinde ise CYK ile diğer tüm destekçilerin logolarına, ayrıca yapımcı olarak Berat İlk’e yer verilmelidir.
 • Katılımcılar basın toplantıları, röportajlar ve benzeri tanıtım faaliyetlerine davet edilebilirler.
 • Herhangi bir şartla katılımcılar destekçilerin çıkarlarına uygun olmayan şekilde davranamazlar, bu şirket ve kuruluşların iç bilgileri hakkında konuşamazlar.

SEÇİM

 • Üretilecek filmlerin seçimi, Canlandıranlar Yetenek Kampı Seçici Kurul’u tarafından yapılacaktır.
 • CYK Seçici Kurul’unda bu yıl yer alan isimler; Cemal Erez, Ela Basak Atakan ve Yesim Aktas’dır. CYK gerek duyduğu hallerde seçici kurulu değiştirebilir.
 • Seçici Kurul, tüm proje başvurularını inceledikten sonra üç projeyi seçer.

SEÇİLEN PROJELERİN DUYURULMASI

 • Seçici Kurul, sonuçları Şubat ayında açıklayacaktır.
 • Serbest konulu kısa canlandırma film projesi seçmesinde kazanan projelerin yaratıcıları 2018 Şubat ayında elektronik posta ile haberdar edileceklerdir. Ayrıca bu isimler
 • Canlandıranlar’ın internet sitesinde duyurulacak ve basın yayın organlarına bilgi verilecektir.

ÜRETİM TAKVİMİ

 • Canlandıranlar Yetenek Kampı takvime uymayan projelerden desteğini çekme hakkına sahiptir. Seçilen projelerin üretim takvimi şu şekildedir;
  • Mayis ayında ön hazırlık, senaryo geliştirilmesi, storyboard’un son halini alması ve Haziran’da sunum
  • Haziran karakter tasarımı, arka plan, animasyon üretimi
  • Ağustos önizleme
  • Eylül: Final önizleme
  • 10 Eylül 2020 film teslimi
 • CYK’nın proje danışmanları önhazırlık aşamasında, akademik ve yapım danışmanları ise prodüksiyon ve postprodüksiyon aşamasında proje sahibi olan yönetmenlere destek verecektir.
 • Önhazırlık: Proje sahipleri senaryo, karakter tasarımı, ses – müzik, animasyon gibi konularda işin profesyonellerinden özel danışmanlık alabileceklerdir. Ayrıca profesyonel storyboard desteği gibi yardımlar da yapılacaktır.
 • Prodüksiyon: Destekçi üniversitelerde ya da yönetmenin sağlayacağı bir mekanda kurulacak setlerde üretilecek filmlerin, postprodüksiyon çalışmaları destekçi yapım şirketlerinde gerçekleştirilecektir.
 • Sunum: Üretilen filmler, özel bir gösterim ile destekçilerden ve katılımcılardan oluşan izleyicilere sunulacaktır.
 • GÖSTERİM CYK tarafından, canlandırma film projesi seçiminde ilk üç proje arasına girerek desteklenenler, aşağıdaki maddeleri kabul eder ve aynı fikirde sayılır:
 • Üretilen filmler CYK’nın organizasyonuyla dünya çapında, her yerde ve her mecrada gösterilebilir.
 • CYK, üretilen her filmin olabildiğince fazla gösterilmesi için çalışacak, yurt içi ve dışı festivallerde gösterim yapacaktır.
 • Üretilecek olan filmler Canlandıranlar’ın resmi internet sayfasında yayınlanabilir ve zamansız olarak arşivlenebilir.
 • Üretilecek olan filmlerin yönetmenleri istedikleri ulusal ya da uluslararası festivallere, CYK ve destekçilerin logolarını filmlerinin sonunda kullanmak şartıyla katılabilirler.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru: 10 Ağustos 2020 Cuma 18:00’e kadardır.
Ön Eleme Sonuçları: 14 Eylül 2020 Pazartesi’dir.

Yarışma Şartnamesi

Organizasyon
8. Canlandıranlar Film Festivali, Canlandıranlar Derneği tarafından organize edilmektedir.

Hangi filmler başvurabilir?
Her türlü görsel işitsel üretim, teknik sınırlama olmadan kare kare hazırlanmış animasyon filmi başvurabilir. Film 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvurunun tamamlanabilmesi için, filmin son hali 10 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanmış ve gönderilmiş olması gereklidir. 

Online başvuru
Herhangi bir başvuru ücreti yoktur. 10 Agustos 2020 tarihinden önce ve gerekli tüm bilgileri iletilmiş başvurular festival yönetimi tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 

Film bir websitesi, FTP, video platform (Vimeo, vb.) veya dosya transfer platformu (Wetransfer, vb.) aracılığı ile gönderilebilir. Websitesi veya video platforma giriş şifre ile olmalı ve film indirilebilir olmalıldır. 

Ön Eleme
Ön eleme Canlandıranlar Derneği tarafından belirlenen yarışma direktörü yönetiminde gerçekleştirilecektir. Seçilen filmler festivalin yarışma bölümünü oluşturacaktır.

Ön eleme sonuçları canlandiranlar.com 14 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacaktır. Festival seçilen filmleri email aracılığı ile de bilgilendirecek, aynı zamanda gerekliyse ektra materyaller talep edecektir. Başvuru sahipleri 2 Ekim 2020 tarihine kadar festivalden çekilme hakkına sahiptir. Bu tarihden sonra hiç bir film festivalden çekilemez. Eğer film seçilmediyse başvuru sahibi 2 Ekim 2020 tarihine kadar bilgilendirilecektir. 

Altyazı
Eğer bulunmuyorsa Canlandıranlar Derneği yarışma filmlerinin Türkçe ve/veya İngilizce altyazılarını hazırlayacaktır. Dernek orjinal zaman kodlu diyaloglarını başvuru sahibidinden talep edecektir.

Jüri
Canlandıranlar Derneği yönetimi 5 kişilik uluslararası jüri yapısını oluşturacaktır. Canlandıranlar Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri jüri üyesi olmayacaktır. Jüri aşağıda listenen kategorilerde ödülleri dağıtacaktır. Jüri herhangi bir kategoride ödül vermeme hakkını saklı tutacaktır. 

Ödüller
Jürinin dağıtacağı ödüller

 • En İyi Film
 • En İyi Öğrenci Filmi
 • En İyi İlk Film
 • En İyi Türk Filmi

Haklar
Her katılımcı, gönderilen filmlerin üreticisi veya hak sahibi olduğunu ve filmin sunumuyla ilgili iddia, çatışma ve hukuki işlemlere karşı Canlandıranlar Derneği’ni garanti eden tüm edebi, dramatik ve müzikal haklara sahip olduğunu beyan eder. Kayıt sırasında verilen bilgiler çeşitli iki dilli yayınlarda kullanılacaktır ve tercüme edilebilir veya değiştirilebilir. Her bir katılımcının resmi seçime katılımı, organizatörlere, işi ticari olmayan amaçlarla, yani Festival sırasında yapılan gösterimlerde ve mevcut düzenlemeler kapsamında verilen diğer kullanımlar için halka açık bir gösterimde tam olarak sunma hakkını verir.

Veri Koruma
Festival için istenen bilgi ve materyaller Canlandıranlar Derneği’nin veri tabanında da saklanacaktır. Veri koruma yasası uyarınca, Festival ve Dernek yönetimi ile iletişime geçerek veri tabanımızda yer alan bilgilere erişim, düzeltme veya muhalefet hakkınızı kullanabilirsiniz.

İlginize teşekkürler 😍
Yarışma seçkisi 14 Eylül tarihinde açıklanacaktır