[:en]Spring, Summer, Autumn, Winter… and Spring[:tr]İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar[:]

[:en]

Hamza Uysal
2018 | 7:04

As a result of the rapid technological development of humanity, the harmony between human beings and nature will start to break down and nature/forest will begin to be ruined. Over time, on one hand, human beings will develop uncontrollably, on the other hand, there will be only the Lonely Tree left from the ruined nature/forest. Along with the progress of the seasons, the Lonely Tree will lose its all hope of resurrection and bringing back the harmony and will knuckle under. Where the all hope will be exhausted, the seed, which will be the only hope of the Lonely Tree, will come with a wind and place under the Lonely Tree. The Lonely Tree will use its own water to irrigate its hope, the seed, at the risk of to be drained.

[:tr]

Hamza Uysal
2018 | 7:04

Ahenk içinde yaşayan insan ve orman, insanın hızlı teknolojik gelişimi sonucu ahengini kaybeder ve orman zarar görmeye başlar. Zaman içerisinde insan kontrolsüz bir şekilde gelişmiş, öte tarafta ise tahrip edilen ormandan geriye tek bir ağaç kalmıştır. Mevsimlerin ilerlemesiyle birlikte, tek başına kalmış Yalnız Ağaç yeniden dirilmeye ve ahengi sağlamaya dair bütün ümidini yitirecek ve insana boyun eğecektir. Umudunun tükendiği noktada Yalnız Ağaca umut olacak tohum, rüzgarla birlikte süzüle süzüle gelir, Yalnız Ağacın dibine konar. Yalnız Ağaç, kurumak pahasına da olsa kendi suyunu dibine konan tohumu sulamak için kullanacaktır.

[:]