[:en]A Sail on the Shore[:tr]Kıyıda Bir Yelken[:]

[:en]

Murat Can Yağbasan
2019 | 14:02

1400s of the Ottomans… Years of fight for the throne have weakened The Great Ottoman Empire; people were left to their fates, harsh taxes, hands of aghas. Borkluje Mustafa and Torlak Kamal who are scholars of Kadi of Simavna’s son, Sheikh Bedreddin, rebel to found an egalitarian order which will end injustice and poverty in regions they live in. Upon this, Padishah sends Prince Murad and Bayezid Pasha to suppress the rebellion.

 

About The Director
He was born in 1995 in Izmir. Studied graphic design in high school. Here he published a humor magazine with his friends. While making comic books, his interest turned towards animation design.

He took talent exams and won animation design at the Dokuz Eylül University. Here, he participated in short animation and comic book projects. Graduated in June 2019.

Crew
Script: Nazım Hikmet Ran
Animation: Murat Can Yağbasan
Production: Murat Can Yağbasan
Character Design: Murat Can Yağbasan
Stage Design: Murat Can Yağbasan
Music: Tuncel Kurtiz – Sema Moritz
Sound Design: Tayga Dua Vural

 [:tr]

Murat Can Yağbasan
2019 | 14:02

Osmanlı Devleti’nin 1400’lü yılları… Yıllarca süren taht kavgaları Devlet-i Aliyye Osmanlı’yı zayıf düşürmüş; halk kaderine, ağır vergilere, ağaların ellerine terk edilmiştir. Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin’in öğrencileri, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal yaşadıkları bölgelerdeki adaletsizliği, yoksulluğu bitirecek eşitlikçi bir düzen kurmak için isyan ederler. Bunun üzerine padişah isyanı bastırmak için, Şehzade Murat’ı ve Beyazıt Paşa’yı bölgeye yollar…

 

Yönetmen Hakkında
1995 yılında İzmir’de doğdu. Lisede grafik tasarım okudu. Burada arkadaşlarıyla birlikte bir mizah dergisi yayınladı. Çizgi roman yaparken ilgisi animasyon tasarımına yöneldi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yetenek sınavlarına girdi ve canlandırma tasarımı kazandı. Burada kısa animasyon ve çizgi roman projelerine katıldı. Haziran 2019’da mezun oldu.

Ekip
Senaryo: Nazım Hikmet Ran
Animasyon: Murat Can Yağbasan
Yapımcı: Murat Can Yağbasan
Karakter Tasarımı: Murat Can Yağbasan
Sahne Tasarımı: Murat Can Yağbasan
Müzik: Tuncel Kurtiz – Sema Moritz
Ses Tasarımı: Tayga Dua Vural

 [:]