10. Kısa Canlandırma Film Projesi Seçmesi

Seçici Kurul

Ela Başak Atakan
Cemal Erez
Yeşim Aktaş