Ayna

Mirror | Ayna
Celil Fayazoff
2:11 | Türkiye

İnsanların çoğu, günlük hayatlarında öfke, şiddet gibi duyguları kendi içinde yaşamakta zorlanırlar. Fakat Erdemli bireyleri, kötü bireylerden ayıran en önemli özellik kendi etik değerlerinin dışına çıkmayarak, hesaplaşmalarını kendi içlerinde yaşamalarıdır. Ben de bu filmde Sigmund Freud’un “Erdemli insanlar, kötü insanların gerçek hayatta yaptıklarını kendi hayal dünyalarında yapmakla yetinen kimselerdir” cümlesinden yola çıkarak, haklı olma durumunda bile şiddete şiddetle karşılık vermenin Erdemli bir davranış olmadığını, iki kişi arasındaki hesaplaşmayı ana karakterin bilinçaltına taşıyarak, hayal dünyası ve gerçek olmak üzere iki mekan aracılığıyla aktardım.