Bloody Jackboots

Bloody Jackboots
Leila Ahang
01:00 | İran

İranlılar zalimi protesto etmek için uyandı. İnternet ve haberler karartıldı ve 1500’den fazla yetişkinin, gencin ve görgü tanığının kanı akıtıldı. Bu film, dünyanın çevresindeki bütün insanlara bu felaketten bir sahneyi belgelemeye ve göstermeye çalışıyor. Kedi, İran haritasının şeklinden ötürü İranlı insanların bir sembolü.