Four Stones

Four Stones
Francesco Rosso
15:22 | Estonya

Bir keşiş, sürekli olarak arzu ve inkar arasında gidip gelerek, şimdiki ve geçmiş hayatı arasında kalır. Manastırdaki ve daha sonra şehirdeki hayatı, döngüsel kalıplar, tesadüfler ve kaçınılmaz sonuçlar etrafında döner. Ulu sesler ve ince işlenmiş bir semboller sistemi, keşiş ve arkadaşlarının sefaletleriyle başa çıkma yolunu takip eder.

Website