Gravity

Gravity | Gravidade
Amir Admoni
11:14

İki cisim, kütleleri ile orantılı ve kütle çekim merkezleri arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olan bir kuvvet tarafından birbirine çekilir.