Lena’s Silverberry Tree

Lena’s Silverberry Tree | Lena’nın İğde Ağacı
Simay Çalışkan
05:00 | Türkiye

Lena yarı insan, yarı kuş mülteci bir kız. Yeni ülkesinde bir öğrenci. Sınıf arkadaşlarından biri ise Lena’ya zorbalık yapıyor. Fakat Lena bir yandan arkadaş edinmek istiyor, diğer yandan memleketinde bıraktığı iğde ağacını özlüyor ve arıyor.