Reverie

[:en]

Ilgın Hancıoğlu
2019 | 2:44

A woman wandering in her dream, finds herself as an olive tree as the sun rises.

About the Director
Graduated from ITU Faculty of Architecture. Enjoys mixing stop motion with more modern techiques. Interested in visual arts, archeology and fantastic literature.

Crew
Music: Claude Debussy, Alain Planes

 [:tr]

Ilgın Hancıoğlu
2019 | 2:44

Rüyasında gezintiye çıkan bir kadın, sabaha karşı kendisini bir zeytin ağacına dönüşmüş olarak bulur.

Yönetmen Hakkında
Eğitimini İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı, stop motion animasyonu hareketlendirerek çalışmayı sever. Görsel sanatlar, arkeoloji ve fantastik edebiyata ilgi duyar.

Ekip
Müzik: Claude Debussy, Alain Planes

 [:]