TED-ED”The myth of the stolen eyeballs”

TED-ED”The myth of the stolen eyeballs”
Mohammad Babakoohi, Yijia Cao
05:40 | ABD

Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde Nea’ocoyá nehrinde, özellikle büyük ve lezzetli bir balık sürüsü yaşarmış. Yağmur yağdığında ve sular yükseldiğinde bu balıklar ortaya çıkar ve sular çekilirken yüzerek uzaklaşırlarmış. Nihayetinde, köylüler bir lagüne kadar nehir boyu onları takip edip kamp kurarlar. Ancak köyün genç şamanı çok geçmeden yalnız olmayabileceklerini hisseder. Nathan D. Horowitz, Siekopai’lerin hava goblinleri efsanesini incelikle ele alıyor.

Website
Facebook
Twitter
Instagram