The Hole

The hole
Fang Hsin Kai
11:39 | Tayvan

Bir asker ormandaki büyük yılandan kaçmak için mağaraya saklanır. Mağarada kısa bir süre dinlenir hatta küçük bir yarasayla arkadaş olur. Fakat tüm yemeğini bitirdikten sonra tekrar yılanın tıslamasını duyar.