Fish Out Of Water

Fish Out Of Water
F. Nur ÖZKAYA
04:09 | Türkiye

Fish Out Of Water, kısa bir deneysel animasyon filmi. Normlar, gelenekler, adetler ve toplumun kültürü temel alındığında onların dışında kalan bireyler vardır. Var olan düzene uyum sağlayamayan bu bireyler “uyumsuz” olarak etiketlendirilir. Kayıp bireylerin görünülebilirliği düzeni sağlamak için geliştirilmiş toplumlar da, hatta bütün toplumlarda oldukça zordur. Çünkü hepsi etiketlerinde kaybolmuştur! Toplumun görmezden geldiği bu bireyler cinsel yönelime, ırka, cinsiyete, dine uyum sağlamakta zorlanır ve toplum yapbozunun bir parçası olmakta hem içten hem de dıştan zorlanırlar. İşte bu, tam olarak da bu animasyonun konusu. Ana karakteri Osto olan Fish Out Of Water, karakterin iç ve dış çatışmalarına sebep olan toplumu ve de kendisinin kaybolmuş benliğini sunuyor.

Anifest Animation Festival
İstanbul
April 9, 2021
Second Place
Turkey

Website
Instagram