NOORAH

NOORAH
Momina Tariq
03:00 | Pakistan

TSSB, temel olarak, kanunsuzluğa sebep olan kararsız ruh hali olarak bilinir. Ve bu kanunsuzluk bir insanı alıp başka bir dünyaya götüren suç ihtimalini oluşturur.
Vaka çalışmaları ve animasyonlarla, psikoz çalışmaları yoluyla, düşüncelerin ve duyguların birbirine karıştığı ağır bir akıl hastalığının, geldiği noktada normal ile hasta arasında empatik yaklaşım veya örüntü oluşturabilmek için hangi evrelerden geçtiklerinin veya neler yaşadıklarının videolu tasviri ve animasyonlar ile görsel referanslar.
• Animasyon, geçmiş ve şimdiki deneyimler yoluyla utancımızdan kaynaklanan suçluluk gibi genel kentsel sorunlardan bahsediyor.
• Bir kişinin deneyiminden dolayı değil, toplumun onu reddetmesinden dolayı nasıl öldüğü. İnsanları mevcut durumdan haberdar etmek.
• Kimse onları kabul etmeye istekli değil.
• Bütün hikaye tek bir olay üzerinden anlatılıyor ve sürekli değişen sekanslar Geçmiş Travmasının hatıralarını metaforik olarak sembolize ediyor.